Dowiedz się więcej

Poznaj wybrane najpopularniejsze testy, które stosujemy do oceny działania klejów.

  1. Testy wytrzymałości na ścinanie Standardowa metoda testowania wytrzymałości kleju, w której dokonuje się pomiarów siły potrzebnej do oddzielenia dwóch części sklejonych na zakładkę.
  2. Testy wytrzymałości na oddzieranie Jedna z metod testowych zwana bębnowym testem na oddzieranie pozwala obliczyć wytrzymałość kleju dla różnych materiałów przy obciążeniu siłą oddzierającą.
  3. Testy na obciążenia udarowe Testowanie odporności na uderzenia udarowe polega na opuszczeniu na sklejone połączenie ciężarka z określonej wysokości, a następnie zapisaniu ilości energii pochłoniętej przez łącze.
  4. Testy środowiskowe i badające trwałość połączeń klejowych W rzeczywistych warunkach kleje są narażone na oddziaływanie różnych temperatur, poziomów wilgoci i żrących substancji chemicznych – w naszym laboratorium staramy się odtworzyć takie same warunki, aby sprawdzić, jaki mają wpływ na połączenia klejowe.

Czy chciałbyś przeprowadzić swój własny test?
 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej
o testach przeprowadzanych
w laboratorium LOCTITE?